แจกแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานบุคคลและพัฒนาองค์กร) สำนักงานนวัตกรรม

เริ่มโดย Cloudsupachai111, ก.พ. 14, 2020, 11:51 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

Cloudsupachai111

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานบุคคลและพัฒนาองค์กร) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ[br]- แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560[br]- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป[br]- แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ[br]- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล[br]- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ[br]- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ[br]- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานบุคคลและพัฒนาองค์กร)[br]- ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคลและพัฒนาองค์กร[br]- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การสื่อสาร การประสานงานและการบริการที่ดี[br]- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ[br]- องค์การและนวัตกรรมในองค์การ[br]- การสร้างวัฒนธรรมและระบบนิเวศ[br]- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)[br]- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)[br]- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)[br]- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
[br]เข้าดูเพจสอบเจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานบุคคลและพัฒนาองค์กร) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ[br]เข้าดูเว็บที่เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานบุคคลและพัฒนาองค์กร) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 

 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ  เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานบุคคลและพัฒนาองค์กร) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ  เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานบุคคลและพัฒนาองค์กร) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานบุคคลและพัฒนาองค์กร) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานบุคคลและพัฒนาองค์กร) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ