ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตลาดพระเครื่อง มี ข้อมูลจากการวิเคราะห์น่าสนใจ!

เริ่มโดย Posthizzt555, ม.ค. 11, 2019, 03:47 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

Posthizzt555

ปัจจุบันการเช่าพระเครื่อง ยังเป็นเป็นที่นิยมอยู่ ตลาดพระเครื่อง ยังมีการก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆ บางคนเช่าพระเครื่อง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ต้องการสร้างความเป็นมงคลให้กับตนเอง บางคนนอกจากการเช่าบูชาเพื่อเป็นสิ่งให้กำลังทางจิตใจแล้ว ยังเช่าบูชาเพื่อการสะสม หรือเช่ามาในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ จึงทำให้ตลาดพระเครื่องในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตอย่างไวมาก มีเงินสะพัดในตลาดพระเครื่องประมาณ 40,000 ล้านบาท จากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ข้อมูลจากการสำรวจที่น่าสนใจตามนี้
ข้อมูลจากการสำรวจยังพบว่า  "พระเครื่อง ที่คนไทยชอบห้อยคอมากที่สุด" คือ

[*]หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้  ร้อยละ 47.79
[*]ร้อยละ 21.90 พระสมเด็จโต
[*]พระพุทธโสธร/หลวงพ่อโสธร  ร้อยละ 12.87
[*]พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ  ร้อยละ 9.44
[*]ร้อยละ 8.00 หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

จากการทำการเก็บสถิติสวนดุสิตโพล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวเรื่อง "คนไทยคิดอย่างไร? กับ พระเครื่อง[/url]" ได้ผลข้อสรุปดังนี้
เป็นที่ที่พึ่งทางใจ  ร้อยละ 56.86
ความศรัทธาของแต่ละบุคคล เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล ร้อยละ 25.01
เป็นไปตามแนวทางหลักของชาวพุทธ ส่งต่อกันมาจากแต่ละรุ่น ร้อยละ 14.13
สวมใส่เพื่อความสวยงามเป็นของประดับ ร้อยละ 4.00
จากข้อมูลการเก็บข้อมูลจะเห็นว่าการเติบโตและจำนวนเงินหมุนเวียนในตลาดพระเครื่อง มีมูลค่าสูงมาก ยังมีกลุ่มคนให้นิยมชื่นชอบ และให้ความสนใจพระเครื่องอยู่ เนื่องจากมูลค่าของตลาดมีมูลค่าค่อนข้างสูง จึงมีกลุ่มผู้ร้ายแอบปะปนเข้ามามาหาแสวงหาผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าพิจารณาภาพโดยรวมแล้ว ตลาดพระเครื่องยังสามารถไปต่อได้อีก

Tags : พระเครื่อง,ตลาดพระเครื่อง,เว็บพระเครื่อง